Přihlaste se

Přihlašujete se poprvé?

Pro první přihlášení využijte stávající e-mail, který jste měli v Zákaznickém centru nebo aplikaci mPOHODA již nastavený. V případě, že synchronizujete aplikaci mPOHODA s programem POHODA, doporučujeme přihlásit se do Účtu POHODA pod stejným e-mailem, jaký jste pro tuto synchronizaci využívali.


Heslo můžete využít jakékoliv z těch, které jste měli nastavené v některé ze zmíněných služeb či aplikaci. Po přihlášení již lze ale využívat už pouze to heslo, které jste použili pro první přihlášení do Účtu POHODA.

Přihlašujete se do Účtu POHODA poprvé?

Pro první přihlášení využijte stávající e-mail, který jste již měli nastavený na webu STORMWARE, v E-shopu, Zákaznickém centru nebo v aplikaci mPOHODA. V případě, že synchronizujete aplikaci mPOHODA s programem POHODA, doporučujeme přihlásit se do Účtu POHODA pod stejným e‑mailem, jaký jste pro tuto synchronizaci využívali.

Heslo můžete využít jakékoliv z těch, které jste měli nastavené v některé ze zmíněných služeb či aplikaci. Poté již lze ale využívat pouze to heslo, které jste použili pro první přihlášení do Účtu POHODA.