Prihláste sa

Prihlasujete sa prvýkrát?

Pre prvé prihlásenie využite existujúci e-mail, ktorý ste mali v Zákazníckom centre alebo aplikácii mPOHODA už nastavený. V prípade, že synchronizujete aplikáciu mPOHODA s programom POHODA, odporúčame prihlásiť sa do Účtu POHODA pod rovnakým e-mailom, aký ste pre túto synchronizáciu využívali.


Heslo môžete využiť akékoľvek z tých, ktoré ste mali nastavené v niektorej zo spomínaných služieb či aplikácii. Po prihlásení je však možné využívat už len to heslo, ktoré ste použili pre prvé prihlásenie do Účtu POHODA.

Prihlasujete sa do Účtu POHODA prvýkrát?

Pre prvé prihlásenie využite existujúci e-mail, ktorý ste mali na webe STORMWARE, v
E-shope
, Zákazníckom centre alebo v aplikácii mPOHODAuž nastavený. V prípade, že synchronizujete aplikáciu mPOHODA s programom POHODA, odporúčame prihlásiť sa do Účtu POHODA pod rovnakým e‑mailom, aký ste pre túto synchronizáciu využívali.

Heslo môžete využiť akékoľvek z tých, ktoré ste mali nastavené v niektorej zo spomínaných služieb či aplikácii. Potom je však možné využívať už len to heslo, ktoré ste použili pre prvé prihlásenie do Účtu POHODA.